نانوفت یا نانوچربی ، چربی صاف شده و کاملا امولسیون شده ای است ،که حاوی غلظت بسیار بالایی از سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی ، سلول هایی هستند که تمایز نیافته اند و پیش ساز سایر سلول های تخصصی می باشند و قابلیت تبدیل شدن به سلول های اختصاصی را دارند و همچنین […]

ممکن است یکی از دلایل پذیرش ذهنی تبلیغات غیر علمی توسط مردم????، تصور عمومی در مورد چاقی و عدم آگاهی آنان در مورد سلولیت باشد، در حالی که اولاً☝️: تفکر علمی در مورد چاقی کمی متفاوت از تصور عمومی است. دوما✌️: 99 درصد مواردی که در تصور عمومی (به ویژه در زنان????) چاقی فرض می‌شوند، […]